Jafnréttisstefna

Jafnréttisstefna VA

Jafnréttisstefna Verkmenntaskóla Austurlands byggir á lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna.

Markmið jafnréttisstefnunnar er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og þannig tryggja stöðu kynjanna á öllum sviðum skólans. Allir einstaklingar, nemendur og starfsfólk, skulu eiga jafna möguleika óháð kyni.

Markmiði þessu skal náð m.a. með því að: 

 • hafa skýra jafnréttisáætlun 
 • gæta jafnréttissjónarmiða í stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum skólans
 • vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla í skólanum
 • vinna gegn allri mismunun á grundvelli kyns, þ.m.t. launamisrétti
 • gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf
 • efla fræðslu um jafnréttismál
 • greina tölfræðiupplýsingar eftir kyni
 • vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni
 • útrýma hefðbundnum kynjaímyndum og neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla

Við Verkmenntaskóla Austurlands er starfandi jafnréttisnefnd og jafnréttisfulltrúi sem hafa það hlutverk að fylgjast með því að jafnréttisstefnu skólans sé fylgt.

Helstu verkefni jafnréttisnefndar og jafnréttisfulltrúa eru að:

 • endurskoða jafnréttisstefnu skólans reglulega
 • hafa eftirlit með að lögum um jafnréttismál sé fylgt
 • birta reglulega upplýsingar um stöðu jafnréttismála í skólanum
 • vera til ráðgjafar ef upp koma ágreiningsmál er varða jafnrétti kynjanna
 • standa að fræðslu um jafnréttismál