Nýsköpunar- og tæknibraut

Ekki í boði skólaárið 2022-2023

Nýsköpunar- og tæknibraut NÝT

Námi á nýsköpunarbraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum og verklegum greinum með áherslu á nýsköpun. Í námi sínu tileinka nemendur sér mismunandi nálgun við lausn ýmissa verkefna og temja sér verkleg, skapandi og listræn vinnubrögð. Meðal kennslugreina á brautinni eru auk bóklegra greina frumkvöðlafræði, stafræn smiðja (fablab), nýsköpun, forritun, vefmiðlun, rafmagns-, málm- og trésmíðaáfangar. Námið veitir góðan undirbúning fyrir nám í háskólum eða sérskólum einkum á sviði skapandi greina. Námið er 200 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með stúdentsprófi.

Inntökuskilyrði má sjá hér

Nám á nýsköpunarbraut er hvort tveggja bóklegt og verklegt og fer fyrst og fremst fram í skólanum. Námsbrautin skiptist í kjarna, brautarkjarna og frjálst val. Kjarninn samanstendur af áföngum sem nemendur á öllum stúdentsbrautum taka en brautarkjarninn er einkennandi fyrir nýsköpunar- og tæknibraut. Gæta þarf að því að kröfum um fjölda eininga á hæfniþrepi sé fullnægt:

  • Einingar á fyrsta hæfniþrepi mega að vera að hámarki 33%
  • Einingar á öðru hæfniþrepi mega að vera að hámarki 50%
  • Einingar á þriðja hæfniþrepi þurfa að vera að lágmarki 17%.

Kjarni

 

 

 

 

 

 

 

 

F-EIN

Íslenska

ÍSLE

2SG05

2BF05

3LF05

3NM05

3NB05

 

25

Danska

DANS

2MO05

 

 

 

 

 

5

Enska

ENSK

2LM05

2TM05

3OG05

3OR05

 

 

20

Stærðfræði

STÆR

2AF05

2TL05

 

 

 

 

10

Spænska

SPÆN

1AG05

1AF05

1AU05

 

 

 

15

Ritgerðir og Skýrslur

RIHE

1RH02(HV)

 

 

 

 

 

2

Verkvit

VEVI

1VV03

 

 

 

 

 

3

Inngangur að félagsvísindum

FÉLV

1ÞF05

 

 

 

 

 

5

Inngangur að náttúruvísindum

NÁTT

1GR05

 

 

 

 

 

5

Lífsleikni

LÍFS

1HN02

1SJ02

2LC01

3LD01

 

 

6

Hreyfing

HREY

1AI01(A)

1AI01(B)

1LM01(A)

1LM01(B)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Alls f-einingar

100


Brautarkjarni – 75 f-einingar

            F-EIN
Forritun   FORR     1GR05   2FM05       10
Hönnun   HÖNN     2HA05        5
Margmiðlun  MARG     2FM05     2SM05    3HM05   15
Lokaverkefni LOKA     3VE05       5
Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði    NÝFR   1MÁ05   1TR05   2HH05   3SF05 20
Sjónlistir   SJÓN   2LF05       5
Stafræn hönnun   FABL   2GR05   3ÞF05     10
Verktækni raf   VTGR   1GA05       5
        Alls f-einingar 75


Frjálst val – 25 f-einingar

Við val á áföngum þarf nemandi að hafa í huga samsetningu áfanga hvað þrepaskiptingu varðar til að uppfylla skilyrði aðalnámskrár.

Nánari brautarlýsing