Þjónustubraut - leikskólaliði

Þjónustubraut – leikskólaliði (LSL)  – 120 f-einingar

Námsframboð á þjónustubraut haust 2023

Námsbraut fyrir leikskólaliða er ætlað að veita leiðbeinendum sem starfa við hlið og undir stjórn leikskólakennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi.

Starf leikskólaliða snýst um umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna í samræmi við markmið aðalnámskrár fyrir leikskóla og einstakar skólanámskrár. Þeir taka þátt í daglegu starfi leikskóla og sinna fjölbreyttum verkefnum við að leiðbeina börnum við leik og störf og sinna daglegri umgengni og umsjón með leik- og vinnusvæðum, tækjum og búnaði.

Til þess að geta hafið nám á leikskólaliðabraut þurfa nemendur að hafa lokið námsmarkmiðum grunnskóla með lágmarksárangri. Í stærðfræði, íslensku og ensku skulu nemendur hafa hlotið einkunnina C eða hærri.

Þjónustubraut – leikskólaliði er kennd í fjarnámi.

Nánari brautarlýsing

Kjarni

                  F-EIN
Atvinnufræði ATFR         2VÖ05    5
Enska ENSK       1GR05      5
Félagsfræði FÉLA         2FÖ05 5
Samskipti og þjónusta SAMS       1SS05   5
Siðfræði SIÐF         2GH05 5
Skyndihjálp SKYN         2GR02 2
Stærðfræði  STÆR       1DD05   5
Sálfræði SÁLF         2ÞS05 5
Upplýsingatækni UPPT       1UT05   5
Íslenska ÍSLE 1LL02    1MF01    1SW02        5
Íþróttir HREY   1AI01 1AI01 1LM01     3
    Alls f-einingar 50

 

Sérgreinar

                  F-EIN
Listir og menning   LIME     2MM05            5
Nám og skóli NÁSK  2NÞ05         5
Næringarfræði NÆRI  2GR05         5
Sálfræði SÁLF  2HA05         5
Uppeldisfræði UPPE  2KU05 2SS05        10
Vinnustaðanám VAPÓ  2VN15 3FR05       20
Íslenska ÍSLE  2BB05         5
Íþróttafræði ÍÞRF  2ÞH05         5
    Alls f-einingar 60

 

 Bundið val

Nemendur velja 10 f-einingar af 15.

      F-EIN
Fjölskyldan og félagsleg þjónusta FSFÞ   1FF05   5
Félagsfræði FÉLA 1AL05 5
Heilsuefling HLSE 1ÍÞ05 5