Þjónustubraut - leikskólaliði

Þjónustubraut – leikskólaliði (LSL)  – 120 f-einingar

Námsbraut fyrir leikskólaliða er ætlað að veita leiðbeinendum sem starfa við hlið og undir stjórn leikskólakennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi.

Starf leikskólaliða snýst um umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna í samræmi við markmið aðalnámskrár fyrir leikskóla og einstakar skólanámskrár. Þeir taka þátt í daglegu starfi leikskóla og sinna fjölbreyttum verkefnum við að leiðbeina börnum við leik og störf og sinna daglegri umgengni og umsjón með leik- og vinnusvæðum, tækjum og búnaði.

Til þess að geta hafið nám á leikskólaliðabraut þurfa nemendur að hafa lokið námsmarkmiðum grunnskóla með lágmarksárangri. Í stærðfræði, íslensku og ensku skulu nemendur hafa hlotið einkunnina C eða hærri.

Þjónustubraut – leikskólaliði er kennd í fjarnámi.

Nánari brautarlýsing

Kjarni

                  F-EIN
Atvinnufræði ATFR         2VÖ05    5
Enska ENSK       1GR05      5
Félagsfræði FÉLA         2FÖ05 5
Samskipti og þjónusta SAMS       1SS05   5
Siðfræði SIÐF         2GH05 5
Skyndihjálp SKYN         2GR02 2
Stærðfræði  STÆR       1DD05   5
Sálfræði SÁLF         2ÞS05 5
Upplýsingatækni UPPT       1UT05   5
Íslenska ÍSLE 1LL02    1MF01    1SW02        5
Íþróttir HREY   1AI01 1AI01 1LM01     3
    Alls f-einingar 50

 

Sérgreinar

                  F-EIN
Listir og menning   LIME     2MM05            5
Nám og skóli NÁSK  2NÞ05         5
Næringarfræði NÆRI  2GR05         5
Sálfræði SÁLF  2HA05         5
Uppeldisfræði UPPE  2KU05 2SS05        10
Vinnustaðanám VAPÓ  2VN15 3FR05       20
Íslenska ÍSLE  2BB05         5
Íþróttafræði ÍÞRF  2ÞH05         5
    Alls f-einingar 60

 

 Bundið val

Nemendur velja 10 f-einingar af 15.

      F-EIN
Fjölskyldan og félagsleg þjónusta FSFÞ   1FF05   5
Félagsfræði FÉLA 1AL05 5
Heilsuefling HLSE 1ÍÞ05 5