Veikindatilkynningar

Wersja polska

English version

Versione italiana

Geti nemandi ekki mætt í skólann vegna veikinda skal tilkynna það með skráningu í INNU fyrir kl. 11:00 á veikindadegi. Veikindi skal tilkynna daglega meðan á þeim stendur. Foreldri eða forsjáraðili skal tilkynna veikindi nemenda yngri en 18 ára. Nemandi eða forsjáraðili hans getur með þessu móti tilkynnt 6 veikindadaga á önn. Fari veikindadagar annar fram yfir 6 daga er nemanda vísað til náms- og starfsráðgjafa sem leitar úrræða t.d. í samvinnu við Heilbrigðisstofnun Austurlands. 

Ef veikindi eru langvarandi og/eða þrálát getur skólinn óskað eftir staðfestingu með læknisvottorði.

Leiðbeiningar - veikindaskráning aðstandanda nemenda undir 18 ára aldri á Innu

Hvernig skrái ég veikindi í gegnum tölvu - Myndband

Hvernig skrái ég veikindi í gegnum snjalltæki, t.d. síma - Myndband

Starfsmaður skólans þarf að samþykkja veikindaskráningu í gegnum Innu til þess að það færist inn í viðveruskráningu nemandans. Þegar veikindaskráning er á staðfest þá sendist póstur á þann sem átti færsluna.

Þegar veikindatilkynning er samþykkt þá skráist það í viðveruskráningu með kóðanum V.