Sjúkraliðabraut

Sjúkraliðabraut

Námsframboð á sjúkraliðabraut Haust 2023

Sjúkraliðanám er 206 eininga nám með námslok á 3. hæfniþrepi. Námið skiptist í almennar greinar, heilbrigðisgreinar og nám í sérgreinum sjúkraliðabrautar. Nám í sérgreinum sjúkraliðabrautar er bæði bóklegt og verklegt nám og starfsnám á heilbrigðisstofnunum. Sjúkraliðanám tekur að jafnaði 3 ár eða 6 annir. Tilgangur sjúkraliðanáms er að undirbúa nemendur undir krefjandi störf við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum fólks þar sem reynir mikið á samskiptafærni og siðferðisvitund starfsmanna. Í náminu er rík áhersla lögð á samvinnu við starfsfólk og stjórnendur í heilbrigðisþjónustu. Sjúkraliðanám getur verið góður grunnur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum. Að lokinni brautskráningu frá skóla getur nemandi sótt um löggildingu starfsheitis til Embættis landlæknis og öðlast þá réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi. Starfsheitið sjúkraliði er lögverndað.

Til að hefja nám á sjúkraliðabraut er nauðsynlegt að nemandi hafi staðist grunnskólapróf í samræmi við samræmt námsmat sem ráðuneytið birtir um viðmið við lok grunnskóla í almennum hluta Aðalnámsskrár grunnskóla. Gert er ráð fyrir því að nemendur hefji nám á sjúkraliðabraut á 2. þrepi í kjarnagreinum (stærðfræði, ensku og íslensku). Hver framhaldsskóli birtir inntökuskilyrði sjúkraliðabrautar í skólanámskrá sinni.

  • Vakin er athygli á því að nemendur 23 ára og eldri með 3 ára starfsreynslu geta sótt um raunfærnimat hjá Austurbrú.  Sjá nánari upplýsingar um það hér

 

Skipulag námsins tekur mið af hæfnikröfum sjúkraliða og þeim kröfum sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið (mrn) setur um hæfniþrep áfanga og brauta. Nám í kjarnagreinum íslensku, ensku og stærðfræði ásamt námi í öðrum almennum greinum hefst á 1. önn. Gert er ráð fyrir í námskránni að nám í kjarnagreinum hefjist á 2. þrepi. Á annarri og þriðju önn bætast við framhaldsáfangar kjarnagreina og nám í heilbrigðisgreinum sem eru nauðsynlegir undanfarar náms í sérgreinum brautar og starfsnáms. Á 4.-6. önn eykst sérhæfing námsins ennþá frekar með námi í sérgreinum brautar og starfsnámi. 

 

Starfsnám skiptist í vinnustaðanám og starfsþjálfun, hvort tveggja á heilbrigðisstofnun. Skólar gera samkomulag við heilbrigðisstofnanir um vinnustaðanám og starfsþjálfun með hæfniviðmið brautar að leiðarljósi.

Starfsþjálfun

Vinnustaðanám

Tilgangur sjúkraliðanáms er að undirbúa nemendur undir krefjandi störf við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum fólks þar sem reynir mikið á samskiptafærni og siðferðisvitund starfsmanna. Í náminu er rík áhersla lögð á samvinnu við starfsfólk og stjórnendur í heilbrigðisþjónustu. Sjúkraliðanám getur verið góður grunnur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum. Að lokinni brautskráningu frá skóla getur nemandi sótt um löggildingu starfs­heitis til Embættis landlæknis og öðlast þá réttindi til að starfa sem sjúkraliði á Íslandi. Starfsheitið sjúkraliði er lögverndað.

Starfsréttindi

Heilbrigðis- og sérgreinar brautarinnar eru kenndar í fjarnámi í samvinnu Verkmenntaskóla Austurlands, Fjölbrautarskóla Norðurlands Vestra og Menntaskólans á Ísafirði. Bókalista má finna hér.

 

Sjúkraliðabraut - sérhæfðar greinar

Námsgrein

1. önn - haust

2. önn - vor

3. önn - haust

4. önn - vor

5. önn - haust

6. önn - vor

Heilbrigðisfræði

       

HBFR1HH05

 

Hjúkrun, grunnur - verkleg

HJVG1VG05

         

Hjúkrun

HJÚK1AG05

HJÚK3ÖH05

HJÚK2TV05

HJÚK3FG05

HJÚK3LO03

 

Hjúkrun

   

HJÚK2HM05

     

Líffæra- og lífeðlisfræði

LÍOL2SS05

LÍOL2IL05

       

Líkamsbeiting

LÍBE1HB01

         

Lyfjafræði

     

LYFJ2LS05

   

Næringarfræði

     

NÆRI1IN05

   

Samskipti

 

SASK2SS05

       

Siðfræði

       

SIÐF2SF05

 

Sjúkdómafræði

 

SJÚK2MS05

SJÚK2GH05

     

Starfsþjálfun sjúkraliða

         

STAF3ÞJ27

Sýklafræði

       

SÝKL2SS05

 

Upplýsingalæsi á tölvur og sjúkraskrár

UPPÆ1SR05

         

Verknám sjúkraliða

 

VINN3ÖH08

VINN2LS08

VINN3GH08

   

Samtals einingar á önn

21 eining

28 einingar

28 einingar

23 einingar

13 einingar

27 einingar

Nemendur geta svo tekið almennar greinar eftir því sem best hentar hverjum og einum en almennu greinarnar má sjá hér fyrir neðan.

Sjúkraliðabraut - almennar greinar

Námsgrein

1. þrep

2. þrep

3. þrep

Danska

 

5 einingar

 

Enska

 

10 einingar

5 einingar

Félagsvísindi

5 einingar

   

Íslenska

 

10 einingar

 

Íþróttir

5 einingar

   

Lífsleikni

5 einingar

   

Náttúruvísindi

5 einingar

   

Sálfræði

 

5 einingar

SÁLF3ÞR05

Skyndihjálp

 

1 eining

 

Stærðfræði

 

5 einingar

 

Samtals

20 einingar

36 einingar

10 einingar