LÍN - Lánasjóður íslenskra námsmanna

Lánasjóður íslenskra námsmanna (LÍN)

Hlutverk Lánasjóðs íslenskra námsmanna er að tryggja þeim sem falla undir lögin um sjóðinn tækifæri til náms án tillits til efnahags. 

Sjóðurinn veitir lán til framhaldsnáms við skóla sem gera sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og gerðar eru til háskólanáms hérlendis.Lánasjóðnum er einnig heimilt að veita öðrum námsmönnum námslán enda stundi þeir lánshæft sérnám. Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um til hvaða sérnáms skuli lánað.

Sá hluti LÍN sem helst snýr að nemendum á framhaldsskólastigi eru jöfnunarstyrkir og námslán þegar stundað er iðn- og starfsnám sem metið er lánshæft af sjóðnum. 

Jöfnunarstyrkur (dreifbýlisstyrkur) er styrkur fyrir nemendur sem stunda nám á framhaldsskólastigi fjarri lögheimili og fjölskyldu. Lögheimili má ekki vera í nágrenni við skóla en nánari skýringar er að finna á heimasíðu LÍN. Námið verður að vera að lágmarki eins árs skipulagt nám við skóla sem fellur undir lög um framhaldsskóla/menntaskóla.

Lánshæft iðn- og starfsnám á Íslandi er löggilt iðnnám og annað a.m.k. eins árs starfsnám á framhaldsskólastigi sem hlotið hefur staðfestingu ráðherra samkvæmt lögum nr. 92/2008 og uppfyllir að auki öll eftirtalin skilyrði:

  • Námið hafi fengið jákvæða umsögn af viðkomandi starfsgreinaráði,
  • námið sé ekki launað samkvæmt kjarasamningi umfram grunnframfærslu námslána á Íslandi, sbr. gr. 3.1.1 og 3.2,
  • námslok séu á þriðja hæfnisstigi,
  • sambærilegt nám sé almennt ekki í boði á háskólastigi á Íslandi.
Allar frekari upplýsingar má nálgast á heimasíðu LÍN eða í síma 560 4000. Tölvupóstur er lin@lin.is