Grunnnám málm- og véltæknigreina

Grunnnám málm- og véltæknigreina

Grunnnám málm- og véltæknigreina er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu m.a. á málmsíði og véltækni. Einnig er lögð áhersla á að þjálfa nemendur til starfa á sem flestum sviðum málm- og véltæknigreina. Auk kjarnagreina taka nemendur faggreinar s.s. rafsuðu, vélstjórn og logsuðu. Brautin er undirbúningur fyrir sérnám m.a. í stálsmíði, bifvélavirkjun og vélstjórn. Að lokinni grunndeild velur nemandinn sér faggrein eftir áhugasviði.

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Grunnnám málm- og véltæknigreina er eins árs 65 eininga nám og skilar nemendum hæfni á 2. þrepi. Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá.

Námsgrein              
     
F-EIN
Íslenska ÍSLE 2SG05   5
Enska ENSK 2LM05   5
Stærðfræði STÆR 2AF05  2HV05 10
Hreyfing HREY 1AI01(A)  1AI01(B) 2
Lífsleikni LÍFS 1HN02  1SJ02 4
Smíðar SMÍÐ 1HN02  2NH05 10
Vélstjórn VÉLS 1GV05  2KB05  10
Grunnteikning GRUN 1FF04  2ÚF04 8
Logsuða LOGS 1PS03   3
Hlífðargassuða HLGS 2MT03   3
Rafmagnsfræði RAMV 1HL05    5

 

 

 Alls f-einingar 

 

65

 

Skipulag eftir önnum

1. önn 2. önn
ÍSLE2SG05 GRUN2ÚF04
HREY1AI01(A) HLGS2MT03
LÍFS1HN02  SMÍÐ2NH05
STÆR2AF05  VÉLS2KB05
RAMV1HL05 HREY1AI01(B)
GRUN1FF04 ENSK2LM05
LOGS1PS03 LÍFS1SJ02
SMÍÐ1NH05 (STÆR2HV05) 
VÉLS1GV05 (ÍSLE2BF05)
SKYN1GR01  
36 35