Starfsbraut

Starfsbraut(STB) – 240 einingar

Markmið starfsbrautar er að nemendur kynnist námi og starfi við hæfi og fái tækifæri til að auka við þekkingu sína og færni sem stuðlar að auknu sjálfstæði þeirra og auðveldar þeim að takast á við atvinnu og viðfangsefni daglegs lífs í nútíma samfélagi. Starfsbraut er fyrir nemendur sem hafa verið í námsverum eða í sérdeildum grunnskóla og/eða haft aðlagað námsefni. Nemendur þurfa einnig að hafa viðurkennd greiningargögn til að komast inn á brautina. Unnið er út frá styrkleikum hvers og eins og áhersla er á að efla sjálfsmynd nemenda. Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa kynnst og/eða öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur geti tekið áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum. Nám á starfsbraut er fjögur ár óháð fjölda tíma sem nemendur geta verið í skólanum og óháð einingum sem þeir ljúka á námstímanum. Leitast verður við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt innan brautar og í samstarfi við aðrar brautir.

Nánari brautarlýsing
Enska  ENSK1BÓ03    ENSK1FE03    ENSK1KV03   ENSK1MT03    ENSK1SF03    ENSK1TL03    ENSK1TÖ03    ENSK1ÞS03
Heilbrigðisfræði  LÍFS1HN02  LÍFS1SJ02  HBFR1TA02  HBFR1KY02  HBFR1PH02  HBFR1GH02  HBFR1FV02  HBFR1SS02
Íslenska  ÍSLE1HV03  ÍSLE1JR03  ÍSLE1LM03  ÍSLE1MB03  ÍSLE1SA03  ÍSLE1SJ03  ÍSLE1TL03  ÍSLE1TM03
Lífsleikni  LÍFS1LR02  LÍFS1KY02  LÍFS1LF02  LÍFS1FL02  LÍFS1JR02  LÍFS1MR02  LÍFS1SB02  LÍFS1SK02
Heimilisfræði  HEFR1MM02  HEFR1HO02  HEFR1BA02  HEFR1HM02  HEFR1MM02B  HEFR1HO02  HEFR1BA02B  HEFR1HM02B
Hreyfing  HREY1AI02  HREY1ÍL02  HREY1ÍS02  HREY1ÚT02  HREY1AI02B  HREY1ÍL02B  HREY1ÍS02B  HREY1ÚT02B
Samfélagsfræði    SMFÉ1NÆ03            
Náttúrufræði      NÁTT1NH02  NÁTT1ÍN02        
Starfsnám  STAR1SH02  STAR1VF02  STAR1RS02  STAR1AÞ02  STAR1SA04A  STAR1SA04B  STAR1SA04C  STAR1SÚ04
Stærðfræði  STÆR1DL03A  STÆR1DL03B  STÆR1DL03C  STÆR1GS03  STÆR1PH03  STÆR1PI03  STÆR1PR03  STÆR1TG03
Upplýsingatækni  UPPT1NT02  UPPT1RT02  UPPT1KE02  UPPT1UV02  UPPT1SK02A  UPPT1SK02B  UPPT1SK02C  UPPT1VA02
List- og verkgreinar  VEVI1VV03              

 

Frjálst val – 54 einingar