Viðbótarnám til stúdentsprófs

Viðbótarnám til stúdentsprófs

Brautin er ætluð nemendum í starfsnámi með námslok á 3. hæfniþrepi. Markmið með námsleiðinni er að uppfylla þær lágmarkskröfur sem aðalnámskrá framhaldsskóla setur til stúdentsprófs. Sérhæfing nemandans er fólgin í starfsnámi hans. Mikilvægt er að nemendur skipuleggi nám sitt til að mæta aðgangsviðmiðum þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla.

Brautin samanstendur af þeim áföngum sem nemendur af starfsnámsbrautum þurfa að lágmarki að taka til að ljúka stúdentsprófi að loknu starfsnámi. Nemandi getur tekið áfangana jafnt og þétt gegnum námið eða bætt þeim við þegar starfsnámi lýkur hyggi hann á áframhaldandi nám.

Nánari brautarlýsing

Kjarni

 

 

 

 

F-EIN

Danska

DANS

2MO05

 

5

Enska

ENSK

2LM05

 

5

Íslenska

ÍSLE

2SG05

2BF05

10

 

Alls

20

 

Bundið áfangaval

 

 

 

 

 

F-EIN

Íslenska

ÍSLE

3LF05

3NM05

 

10

Stærðfræði

STÆR

2AF05

 

 

5

Enska og/eða stærðfræði

ENSK/STÆR

 

15 einingar á 2. – 3. þrepi

 

15

Raungrein/Samfélagsgrein

 

 

5

 

Alls

 

35