Vélstjórn B stig

Vélstjórn B

Nám til vélstjórnar veitir, að uppfylltum skilyrðum um menntun, starfsþjálfun, siglingatíma, aldur og heilbrigði, atvinnuréttindi til starfa um borð í skipum. Námskrá þessi gerir einnig ráð fyrir því að nemendur öðlist viðeigandi menntun og þjálfun þannig að þeir geti sinnt vélstjórnarstörfum í landi, t.d. á sviði orku- og veitufyrirtækja og í iðnaði. Til þess að fá útgefið atvinnuskírteini skal viðkomandi jafnframt hafa lokið viðurkenndri verkstæðisþjálfun í landi eða um borð í skipi og tíminn skráður í þjálfunarbók, eða sveinsprófi í vélvirkjun.

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Nám til B réttinda vélstjórnar er 217 einingar og skilar nemendum hæfni á 3. þrepi. Námstími er 3 ár í skóla. Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá.

Nánari brautarlýsing

Námsgrein             f-ein
Íslenska ÍSLE 2SG05 2BF05       10
Enska ENSK 2LM05 2TM05       10
Stærðfræði STÆR 2AF05 2HV05 3DF05     15
Hreyfing HREY 1AI01(A) 1AI01(B) 1LM01(A) 1LM01(B)   4
Lífsleikni LÍFS 1HN02 1SJ02 2LC01 3LD01   6
Efnisfræði málma EFMA 1JS04         4
Efnafræði EFNA 2AE05         5
Eðlisfræði EÐLI 2BY05         5
Grunnteikning GRUN 1FF04 2ÚF04       8
Heilbrigðisfræði HBFR 1HE01         1
Hlífðargassuða HLGS 2MT03 2SF04       7
Hönnun skipa HÖSK 2SS05         5
Iðnteikning IÐNT 3AC05 3CN04       9
Kælitækni KÆLI 2VK05         5
Lagnatækni LAGN 3RS04          4
Logsuða LOGS 1PS03         3
Rafsuða RAFS 1SE03         3
Rafmagnsfræði RAMV 1HL05 2MJ05 2SR05 3RF05   20
Reglunartækni REGL 2HR05         5
Rafeindatækni REIT 2AR05         5
Rökrásir RÖKR 3IS05         5
Sjóréttur SJÓR 2ÁS05         5
Skyndihjálp SKYN 1GR01         1
Smíðar SMÍÐ 1NH05 2NH05 3VV05     15
Stjórnun VIÐS 2PM05         5
Stýritækni málmiðna STÝR 1LV05         5
Stöðugleiki skipa STÖL 2SA05         5
Umhverfisfræði UMHV 2ÓS05         5
Viðhald véla VIÐH 3VV04         4
Vélfræði VÉLF 1AE05 2VE05       10
Vélstjórn VÉLS 1GV05 2KB05 2TK05 3VK05 3SV05 25
Véltækni VÉLT 3ÁL04         4
Viðhalds- og öryggisfræði VÖRS 1VÖ04         4
          Alls f-einingar 221

 

Skipulag eftir önnum

Grunnnám málm- og véltæknigreina 3. önn 4. önn 5. önn 6. önn
1. önn 2. önn
ÍSLE2SG05 GRUN2ÚF04 VÉLS2TK05 SMÍÐ3VV05 KÆLI2VK05 IÐNT3CN04
HREY1AI01(A) HLGS2MT03 RAMV2MJ05 VÉLF2VE05 HÖSK2SS05 RAMV3RF05
LÍFS1HN02 SMÍÐ2NH05 VÉLF1AE05 REGL2HR05 REIT2AR05 VÉLS3SV05
STÆR2AF05 VÉLS2KB05 RAFS1SE03 STÝR1LV05 LAGN3RS04  RÖKR3IS05
RAMV1HL05 HREY1AI01(B) EFMA1JS04 RAMV2SR05 HLGS2SF04 VÉLT3ÁL04
GRUN1FF04 LÍFS1SJ02 STÆR3DF05 IÐNT3AC05 VÉLS3VK05 VIÐH3VV04
LOGS1PS03 (STÆR2HV05) HREY1LM01A ENSK2TM05 SJÓR2ÁS05 UMHV2ÓS05
SMÍÐ1NH05 (ÍSLE2BF05) EFNA2AE05 HREY1LM01B EÐLI2BY05 HBFR1HE01
VÉLS1GV05   LÍFS2LC01 LÍFS3LD01    VÖRS1VÖ04
SKYN1GR01   ENSK2LM05       
           
36 30 39 37 38 38