Gjaldskrá

Gjaldskrá Verkmenntaskóla Austurlands skólaárið 2023 - 2024

Innritunargjald kr. 6.000.-
Þjónustugjald kr. 5.000.-
Nemendafélagsgjald        kr. 5.000.-
   
Efnisgjöld í verklegum áföngum

Efnisgjöld eru breytileg eftir áföngum og/eða brautum en um er ræða gjöld sem innheimt eru fyrir efni sem skóli lætur nemendum í og nemandi hefur ávinning af eða sérstök not. Svo sem efni í heimilisfræðikennslu og efni í verklegum áföngum þegar nemendur eiga sjálfir smíðisgripina. Efnisgjöld eru hámarki 15.000 kr. og eru þau innheimt um miðja önn.

Fjarnám     Innritunargjald + einingagjald 2.500 pr. einingu
   
Dreifnám og iðnmeistaranám Innritunargjald + þjónustugjald + einingagjald 5.500 pr. einingu
   

Helgarnám í húsasmíði

 

 

Innritunargjald 6000 kr.

Verklegir áfangar í lotunámi einingagjald 5.500 pr. einingu

Bóklegir áfangar í fjarnámi einingargjald  2.500 pr. einingu

   
Uppeldisbrautir (kenndar í fjarnámi):   
Þjónustubraut - leikskólaliði og þjónustubraut - stuðningsfulltrúanám kr. 15.000 fyrir einn áfanga + þjónustugjald
  kr. 30.000 fyrir tvo áfanga eða fleiri + þjónustugjald
   
Sjúkraliðabraut (kennd í fjarnámi): kr. 15.000.- fyrir einn áfanga
  kr. 30.000.- fyrir tvo áfanga eða fleiri

 

* Athugið að skólagjöld eru ekki endurgreidd

Heimavist og mötuneyti

Mötuneyti 2023 - 2024*

 
Stakar máltíðir í hádegi 1.560.-
10 miða kort í hádegisverð - stakar máltíðir 14.300.-
   
Fullt fæði - heimavistarnemar 262.000.-
- Hægt að greiða í fjórum jöfnum greiðslum  
   
Ýmsar gagnlegar upplýsingar varðandi mötuneyti má finna hér.  
   

* Mötuneytisverð er endurskoðað fyrir hvert skólaár með tilliti til vísitölubreytinga. Endurskoðun fyrir skólaárið 2023 - 2024 fór fram 14.08.2023.

 

Heimavist 2023 - 2024

 
Leiga* pr. einstakling í tveggja manna herbergi - verð pr. mánuð: 20.000.-
Leiga* pr. einstakling í eins manns herbergi - verð pr. mánuð: 28.000.-
Tryggingargjald - verð fyrir skólaárið (endurgreitt ef við á í lok annar/árs) 10.000.-
* Ath. rukkuð er leiga fyrir 4 mánuði á önn  

 

 

Sýnidæmi um kostnað við dvöl á heimavist eina önn

 
Leiguverð pr. einstakling á önn í 2ja manna herbergi 80.000
Innifalið: Net og þvottahús  
Mötuneyti 262.000
Tryggingargjald 10.000
Kostnaður samtals
352.000
   
Endurgreiðslur, styrkir, stuðningur  
Jöfnunarstyrkur* 195.000
Tryggingargjald (endurgreitt sé herbergi skilað hreinu og allt heilt) 10.000
Húsnæðisstuðningur** (hér m.v. 50% af húsaleigu) 40.000
   
Endurgreiðsla samtals
245.000

Samtals nettó greiðsla á einni önn:

107.000

   

Húsnæðisstuðningur**

  • Foreldrar nemenda á aldrinum 15 - 17 ára geta sótt um sérstakan húsnæðisstuðning til síns sveitarfélags vegna búsetu á heimavist. Stuðningurinn er óháður tekjum og eignum foreldra eða forsjáraðila og nemur allt að 75% af leigufjárhæð.
    • Fjarðabyggð (50% af leigufjárhæð, greitt eftir á)
    • Fljótsdalshérað (stuðningur skal ekki fara yfir 50% af húsnæðiskostnaði vegna leigunnar)
    • Varðandi önnur sveitarfélög er viðkomandi bent á að hafa samband við skrifstofu sveitarfélagsins og fá upplýsingar um hlutfall
  • Nemendur sem eru 18 ára og eldri geta sótt um húsnæðisbætur - sjá hér
 

 

Jöfnunarstyrkur* frá Menntasjóði námsmanna

Jöfnunarstyrkur (áður dreifbýlisstyrkur) er námsstyrkur fyrir nemendur sem stunda nám á framhaldsskólastigi fjarri lögheimili og fjölskyldu.

Á námsárinu 2022 - 2023 var upphæð dvalarstyrks 195.000 kr. og akstursstyrks 115.000 kr. á önn.

Styrkirnir eru greiddir út eftir hverja önn í janúar og júní þegar skólarnir hafa staðfest námsárangur annarinnar.
Styrkurinn er greiddur inn á bankareikning námsmanns sem verður að vera á hans nafni.

Fjarnám er ekki styrkhæft. Dreifnám er aðeins styrkhæft ef nemendur þurfa að koma í skólann a.m.k. 50% af dagafjölda nemenda sem stunda dagsskóla. Athugið að stunda þarf a.m.k. 20 eininga nám frá upphafi til loka annar til að geta fengið jöfnunarstyrk.

Hér má lesa nánar um jöfnunarstyrk.

 

Annað

 

Áhugasviðspróf - Bendill I kr. 1.400.-
Áhugasviðspróf - Bendill II kr. 3.700.-
Staðfesting á námi á ensku / prófskírteini á erlendu máli (greitt fyrirfram) kr. 3.000.-
Próftökugjald v/prófs frá öðrum skólum kr. 1.500.-
Mat á námi úr öðrum skólum inn á brautir í VA kr. 10.000.-
Leiga á skáp (endurgreitt í lok annar) kr. 1.000.-

 

Reikninsnúmer: kt 520286-1369, banki 1106-26-12