ÍSL 242 Íslenska

ÍSL242 – iðnmeistaranám
MÁLNOTKUN I 242 (ritun)
 
Meginmarkmið
Nemendur fái aukna tilfinningu fyrir blæbrigðum íslensks ritmáls og möguleikum í notkun þess, m.a. í starfi iðnmeistara. Þeir þjálfist í ritun í mismunandi tilgangi, æfist í að setja fram mál sitt á skýran og lipran hátt með málsniði sem hæfir hverju tilefni og læri að nýta sér tiltæk hjálpargögn.
Námsmarkmið
Notkun handbóka og gagna
Við lok áfangans geti nemendur nýtt sér
-           orðabækur og önnur hjálpargögn svo sem leiðréttingarforrit til að skrifa réttan texta
-           íðorðasöfn tengd viðkomandi starfsgrein
-           handbækur um ritun og frágang
-           ráðgjöf í málfarsefnum
-           heimildir í starfsgrein sinni
-           samheitasöfn í tölvum
 
Ritun og frágangur verklýsinga
Við lok áfangans skulu nemendur
-           geta fyllt út stöðluð form verklýsinga og byggt upp eigið form
-           hafa vanist því að gera hugmyndalista (atriðisorðalista) til undirbúnings ritunar
-           gera greinarmun á hlutlægum og huglægum orðum og nota orð af nákvæmni
-           vera færir um að byggja upp skipulegar verklýsingar fyrir afmarkaða verkþætti í starfsgrein sinni sem aðrir geta unnið eftir
 
Bréfaskriftir
Við lok áfangans verði nemendur færir um að
-           að setja upp og rita formleg bréf af ýmsum toga
-           nota viðeigandi málsnið í formlegum og persónulegum skrifum
Skýrslugerð
Við lok áfangans skulu nemendur
-           geta fyllt út stöðluð skýrsluform
-           vita hvaða málsnið hentar skýrslum og greinargerðum
-           þekkja grundvallaratriði er varða uppbyggingu, ritun og frágang skýrslna og greinargerða og geta ritað einfalda skýrslu á skýran og skipulegan hátt
-           þekkja helstu einkenni stofnanamáls og kunna að varast það í eigin málnotkun