TEH 103 Teikningar og verklýsingar í húsasmíði

TEH103 Teikningar og verklýsingar í húsasmíði

Undanfarar: GRT203/106

Í áfanganum læra nemendur grunnatriðin í lestri byggingauppdrátta og fá þjálfun í að
teikna verkstæðisunna byggingarhluta með áherslu á glugga, hurðir, innréttingar og
tréstiga. Fjallað er um muninn á aðal- og séruppdráttum, mælikvarða þeirra, tilgang og
einkenni. Gerð er grein fyrir hönnunarforsendum í byggingarreglugerð, stöðlum,
verklýsingum og lögð áhersla á að þjálfa notkun og skilning á hvers konar
verkgögnum sem tengjast verkstæðisunnum byggingarhlutum úr tré og tréefnum.
Mikilvægt er að nemendur þjálfist í gerð rissteikninga við útfærslur deililausna og geri
einfalda efnis-lista og kostnaðarútreikninga á grundvelli verkupplýsinga. Áfanginn er
bæði ætlaður húsa- og húsgagnasmiðum og byggist aðallega á verkefnavinnu og
útskýringum og umfjöllun kennara eftir því sem þörf er á. Mikilvægt er að nemendur
tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð við upplýsingaleit og gagnaúrvinnslu.