HGR 103 Hárgreiðsla

HGR 103 Hárgreiðsla 1

Áfangalýsing

Nemandinn fær þjálfun í að rúllð upp og greiða hár á æfingarhöfði í mismunandi form samkvæmt

Pivot Point kerfi og kynnist gerð og notkun verklýsingar sem hjálpartækis í hárgreiðslu.

Kennd eru grunnatriði klípuísetninga og blautbylgjugreiðslna.

Áfangamarkmið

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að

þekkja

 • þrjú mismunandi form á ísetningum og greiðslum, svo sem beint aftur, stjörnu og

múrsteinaupprúll.

 • viðeigandi hársnyrtiefni og áhöld við ísetningar og greiðslur
 • gerð og notkun verklýsinga fyrir hárgreiðslu
 • mismunandi form á bylgjugreiðslum
 • notkun bylgjugreiðu og klípa

geta

 • útbúið rúllubrautir út frá einum punkti samkvæmt Pivot Point kerfi: í miðju, hliðum og við

eyrun

 • túperað og greitt úr mismunandi upprúllum á æfingarhöfðum
 • greitt fjórar blautbylgjur upp frá einni og með hliðarskiptingu ásamt þurrkun og úrgreiðslu
 • gert klípuupprúll í æfingarhöfði þannig að út komi fjórar bylgjur með eða án

hliðarskiptingar ásamt þurrkun og úrgreiðslu

hafa gott vald á

 • skiptingum á brautum
 • skaftgreiðu, greiðu og bursta

Námsmat : Frammistaða á önn 30%

Lokapróf 70%