HGR 503 Hárgreiðsla 5

HGR 503 Hárgreiðsla 5

Undanfari: HGR 402

Áfangalýsing.

Nemandi öðlast faglegt sjálfstæði í mótun á blautbylgjum og mismunandi upprúlli með klípum

ásamt úrgreiðslu. Ennfremur öðlast hann frekari færni í daggreiðslu, brúðargreiðslu, svo og

uppsetningu á síðu hári. Leitast er við að glæða listrænan skilning á handverkinu sem nýtist

nemandanum við hinar ýmsu aðstæður. Nemandinn þjálfast í að leysa úr ólíkum verkefnum sem

lögð eru fyrir hann.

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að

þekkja

  • mismunandi upprúll og úrgreiðslur miðað við fyrirhugaða útkomu
  • mismunandi stíl og stílbrigði á hárgreiðslum
  • áhöld og efni sem notuð eru við hárgreiðslur
  • mismunandi úfærslu á tískugreiðslum í stuttu og síðu hári.

geta

  • útfært greiðslur í mismunandi hárlengdir
  • leiðbeint viðskiptavini um val á greiðslu.
  • greitt í mismunandi greiðslur

hafa gott vald á

  • mismunandi aðferðum við ísetningu og úrgreiðslu hárs.

Námsmat : Frammistaða á önn 30%

Lokapróf 70%