KLP 202 Klipping 2

KLP 202 Klipping 2

Undanfari: KLP 103

Áfangalýsing

Nemandinn fær aukna þjálfun við klippingu samkvæmt Pivot Point kerfi á æfingarhöfði og módeli

Öðlast grunnþekkingu á formklippingu (herra), aukna þekkingu á fláa, auknum styttum, jöfnum

styttum og þynningu. Lögð er áhersla á vinnu með klippivélum með mismunandi kömbum og

einnig á hnífum til þynningar.

Áfangamarkmið

Að loknu námi í áfanganum á nemandinn að

þekkja

  • til hlítar ýmis hugtök sem tengjast klippingum

geta

  • klippt hnakka og hliðartopp snöggt með vél og skærum
  • þynnt hár með hníf og þynningarskærum
  • klippt formklippingu á æfingarhöfði og módeli samkvæmt Pivot Point út frá eigin

verklýsingu

  • klippt dömu- og herraklippingu samkvæmt eigin verklýsingu á æfingarhöfði og módeli
  • klippt módel samkvæmt óskum þess og gert verklýsingu af verkinu

hafa gott vald á

  • greiðum, skærum, þynningarskærum, hnífum, klippivél með skiptanlegum kömbum.

Námsmat : Frammistaða á önn 30%

Lokapróf 70%