Leyfisumsóknir

Ætlast er til að nemendur sinni persónulegum erindum sínum utan skólatíma. En samkvæmt viðmiðum um skólasókn hafa nemendur 15% fjarvistasvigrúm til að mæta fjarveru.

Þurfi nemendur að sinna heilbrigðiserindum á tíma sem rekst á við kennslustundir geta þeir staðfest erindið á skrifstofu skólans með því að skila komukvittun. Verður þá tekið tillit til þessa þegar ástundun er skoðuð á vörðuskilum.

Hægt er að sækja um leyfi til skólameistara vegna keppnis og/eða æfingaferða afreksfólks sem hefur verið valið til þátttöku og/eða undirbúnings fyrir unglingalandslið eða landslið í íþrótta-, keppnis-, list- eða starfsgrein (sbr. kafla 16.2 í Aðalnámskrá framhaldsskóla). Verður tekið tillit til þessa þegar ástundun er skoðuð á vörðuskilum.

Athugið að leyfi eru aðeins veitt frá kennslustundum en ekki frá námi.

 

Leyfisumsóknir eiga að fara fram í gegnum INNU (kallast þar forföll)

Aðstandendur þurfa að sækja um leyfi fyrir nemendur sem eru yngri en 18 ára. 

Leiðbeiningar:

Hvernig skrái ég leyfi í gegnum tölvu - Myndband

Hvernig skrái ég leyfi í gegnum snjalltæki, t.d. síma - Myndband

Starfsmaður skólans þarf að samþykkja leyfisumsóknina í gegnum Innu til þess að það færist inn í viðveruskráningu nemandans. Þegar leyfisbeiðni er samþykkt þá sendist póstur á þann sem átti færsluna og viðveruskráningin verður L.