MAT 102 Matur og næring

MAT 102 Matur og næring

Undanfari:

Enginn

Áfangalýsing

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á grunnatriðum næringarfræði og næringarþörf barna, framreiðslu matar, varðveislu matvæla og einkennum vannæringar. Fjallað er um næringargildi og og samsetningu algengustu matvæla. Nemendur æfa sig í framreiðslu einfaldra matseðla og að áætla magn pr. barn. Farið er í borðsiði og þau uppeldislegu tækifæri sem felast í borðhaldi. Nemendur fá fræðslu og þjálfun í umgengni við að halda vinnusvæðum og búnaði hreinum og læra að þekkja og meðhöndla algengustu hreinsiefni. Fjallað er um lífsskilyrði örvera, helstu matarsjúkdóma og aðferðir til að koma í veg fyrir þá með réttri meðferð matvæla. Jafnframt er fjallað um fæðuóþol til að nemendur öðlist skilning á því og læri að bregðast við óþolseinkennum og ofnæmislosti. 

Áfangamarkmið

Nemandi

þekki næringarþörf barna og fullorðinna

Efnisatriði

Örverur, hreinlæti, næringarþörf, næringargildi, vannæring, framreiðsla, geymsla matvæla, geymsluþol, næringarinnihald matvæla, sótthreinsun búnaðar, hreinsiefni, gerlar, veirur, sveppir, matarsjúkdómar, fæðuóþol, ofnæmi, borðsiðir, borðhald.

Námsmat

skriflegt próf

• verkefni

  • • þekki næringarinnihald algengustu matvæla 
  • • þekki helstu borðsiði og skilji mikilvægi þess að borðhald fari vel fram
  • • læri að ganga um vinnusvæði þar sem matvæli eru til meðferðar og nota algengustu hreinsiefni
  • •þekki aðferðir til að geyma matvæli
  • • kunni skil á geymsluþoli matvæla
  • • þekki lífsskilyrði örvera
  • • skilji mikilvægi hreinlætis í umgengni við matvæli
  • • þekki helstu matarsjúkdóma 
  • • þekki einkenni og afleiðingar fæðuóþols og kunni að bregðast við óþolseinkennum