NÆR 103 Næringarfræði

NÆR 103

Undanfari: Enginn

Næringarfræði

Í áfanganum er fjallað um íslensku manneldismarkmiðin og hvernig hægt er að haga
mataræði í samræmi við þau. Fjallað er um orkuefnin, steinefni, snefilefni, vítamín og virk
plöntuefni. Farið er yfir alla matvælaflokkana með tilliti til næringargildis og uppbyggingar
hollra máltíða. Nemendur reikna út næringargildi eigin mataræðis, æfa sig í að byggja upp
hollar máltíðir og reikna út næringargildi þeirra. Næringarforrit eru notuð til útreikninga. Kynnt
eru lög og reglugerðir um aukefni og vörumerkingar matvæla og nemendur þjálfaðir í að lesa
innihaldslýsingar þeirra.
Fjallað er um næringarþarfir fólks á ýmsum aldursskeiðum. Mataræði sjúklinga á
sjúkrahúsum, öldrunarheimilum og í heimahúsum er tekið fyrir. Fjallað er um allar helstu
gerðir af sérfæði og forsendur fyrir því.