RAL 103 Raflagnir, reglugerð, efnisfræði

Raflagnir                                                                               RAL 103

Undanfari:    Enginn.
Áfangalýsing
Í þessum áfanga er fjallað um framleiðslu raforku og hvernig henni er dreift um sveitir og bæi, allt að neysluveitu notanda. Fjallað er um efni, efnisfræði og búnað sem kemur fyrir í minni neysluveitum. Nemendur fá æfingu í að leggja lagnir í tiltekið lagnarými þar sem þeir fylgja ákvæðum reglugerðar og stöðlum um raforkuvirki.
Áfangamarkmið:
Nemandi
·         kynnist öryggis- og reglugerðarákvæði er varða raflagnir
·         einfaldar röraraflagnir
·         þekkir helstu raflagnatákn
·         kynnis raforkuframleiðslu og dreifikerfi
·         kunni skil á helstu rofum í rafkerfum íbúðarhúsnæðis
·         geti tengt klær og hulsur og þekki helstu reglur varðandi þær
Efnisatriði:
Efnisfræði,   innfeldar lagnir, Röralagnir, Kapallagnir, Endabúnaður, Einfaldir rofar, Krónurofar, Samrofar, Krossrofar, Tenglar, Ljósabúnaður, Falir, Klær, Hulsur.
Námsmat:
            Verkefnaskil og próf
            Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5,0