RAL 402 Raflagnir, reglugerð, efnisfræði

Raflagnir                                                                                RAL 402

Undanfari:    RAL 303.
Áfangalýsing
Í þessum áfanga er fjallað um tengingar raflagna og boðskiptalagna við endabúnað.
Nemendur læra um loftnetsbúnað og tengingar við hann og þjálfast í að hannað og setja upp einfalt loftnetskerfi. Fjallað er um tengingar skynjara við öryggis og aðvörunarkerfi. Ennfremur áhrif truflana í lagnakerfum og áhrif þeirra á rafbúnað. Þá er lögð áhersla á mælingar og bilanaleit í raflögnum, einangrunarmælingar.
Áfangamarkmið:
Nemandi
·         þekki helstu gerðir skynjara og virkni þeirra
·         þekki hættu á skemmdum á smá spennurásum við einangrunarmælingu
·         geti hannað og tengt einfalt loftnetskerfi
·         geti tengt boðskiptalagnir við Patchpanil
·         geti tengt allan almennan endabúnað.
·         þekki áhrif truflana á tækjabúnað
·         geti tengt skynjara við öryggis og aðvörunarkerfi
·         hafi kynnt sér efnisval fyrir boðskiptalagnir
Efnisatriði:
Eiginleikar mismunandi kapla og búnaðar. Endabúnaður, CAT5, Sammiðjustrengir, Patchpanill, Snúningur á línum, Tölvulagnir, Símalagnir, Loftnetslagnir, Hreyfiskynjarar, Hitaskynjarar.
Námsmat:
            Verkefnaskil og próf
            Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5,0