RAM 103 Rafmagnsfræði og mælingar

Rafmagnsfræði                                                                     RAM 103

Undanfari:    Enginn.
Áfangalýsing
Í þessum áfanga er fjallað um grundvallarhugtök og lögmál rafmagnsfræði jafnstraums. Kynnt eru Ohms lögmál, lögmál Kirchoffs, lögmál Jouls og lögmál um afl og orku, virkni þessara lögmála prófuð í mælingarverkefnum. Hugtökin straumur, spenna, viðnám, afl og orka eru kynnt og lögð til grundvallar þess að nemandi geti reiknað út og staðfest með mælingum strauma, spennuföll, viðnám í jafnstraumsrásum. Fjallað er um mismunandi spennugjafa s.s. rafhlöður og jafnspennugjafa.
Nemendur þekki hvernig viðnám eru merkt og teiknitákn fyrir viðnám.
Áfangamarkmið
Nemandi
·         kunni skil á Ohms lögmáli
·         þekki helstu heiti og hugtök rafmagnsfræði jafnstraums
·         þekki lögmál Kirkhoffs.
·         þekki lögmál um afl og orku
·         geti notað hliðræna og stafræna fjölsviðsmæla til að staðfesta útreikninga í rafmagnsrásum
·         geti reiknað og mælt út viðnám, strauma og spennur í raðtengdum og hliðtengdum rásum
·         geti sett niðurstöður verkefna fram í skýrsluformi
 
Efnisatriði:
Ýmsir eiginleikar efna, leiðni, einangrun, jafnspenna DC, spennugjafar, rafhlöður, Ohms lögmál, lögmál Kirchoffs, Jouls lögmál, afllögmál, raðtengdar rásir, hliðtengdar rásir, merkingar á viðnámum (litakóði).
Námsmat:
            Verkefnaskil og próf
            Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5,0