RTM 202 Rafeindatækni og mælingar

Rafeindatækni                                                                    RTM 202

Undanfari: RTM 102.
Áfangalýsing

Í áfanganum eru farið í BJT – transistorinn og áhersla er lögð á að nemendur kynnist transistor sem rofa. Nemendur hanna einfalda jafnstraums og riðstraums transistor magnara, herma rásirnar í forriti og smíða síðan a.m.k. einn slíkan. Fjallað er um mismunandi tengingar transistora (common emitter, common base, common collector) og hvernig nota má upplýsingar frá framleiðendum til að hanna rafeindarásir.
 
Áfangamarkmið:
Nemandi
 • þekki eiginleika transistora
 • geti leitað að bilunum og lagfært þær í einföldum rafeindarásum
 • geti með mælingum ákvarðað skaut og gerð BJT – transistora
 • geti með mælingum sett upp útgangslínur fyrir BJT og lagt inn í DC-vinnulínu og vinnupunkt.
 • þekkja virkni transistorsins sem rofa.
 • þekkja kosti og galla mismunandi DC – spennufæðingar á BJT –transistora og hvaða þáttur/þættir hafa áhrif á hana(t.d. hiti, straummögnun)
 • þekkja h-stuðla (h-parameters), r – stuðla (r-parameters) fyrir BJT – transistora og geta notað þá í samanburðarreikningum.
 • geta teiknað dc - og ac jafngildisrásir af einföldum transistormögnurum (common emitter, common base, common collector)
 • geta reiknað dc og ac stærðir transistorstiga og gert samanburðarmælingar á dc –spennum og ac - spennumögnun, inngangsmótstöðu og útgangsmótstöðu.  
 • geti hannað einfalda transistormagnara, smíðað og prófað
 • geti notað upplýsingar frá framleiðanda til að meta virkni BJT - hluta
 • hafi gott vald á viðeigandi mælitækjum, hermiforritum og útreikningum í framangreindum verkefnum og geti sett niðurstöður sínar fram með skilmerkilegum hætti í vinnubók
Efnisatriði:
Bipolar transistor sem rofi og magnari . Notkun bipolar transistora sem multivibratorrásir. Einfaldar magnara rásir með BJT – transistorum.
Námsmat:
            Verkefnaskil og próf
            Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5,0