SÁL 203 Þroskasálfræði

SÁL 203 – Þroskasálfræði

Undanfari SÁL 103

Áfanginn fjallar um þroskaferil manneskjunnar frá fæðingu til grafar. Helstu kenningar þroskasálfræðinnar eru kynntar, hugtök og helstu álitamál. Sérstök áhersla er lögð á vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroska. Fjallað er um þroskaferil frá getnaði til gelgjuskeiðs en einkum líkams- og hreyfiþroska, greind og vitsmunaþroska, málþroska, nám og námsörðugleika og tilfinningaþroska. Einnig verður fjallað um geðtengsl og mótunaráhrif fjölskyldu og vina sem og geðraskanir og ýmis vandamál barna og unglinga. Nemendur fá æfingu í rökræðum um álitamál svo sem barneignir táninga, fóstureyðingar og starfslok. Viðfangsefnin geta verið breytileg og mótast af áhuga nemenda og kennara hverju sinni.