STÆ 243 Stærðfræði

STÆ243 - Iðnmeistaranám

VIÐSKIPTASTÆRÐFRÆÐI
Meginmarkmið
Nemendur þjálfist í meðferð tölulegra upplýsinga og tileinki sér þær. Einkum öðlist þeir aukna færni í reikningsaðferðum sem mest eru notaðar í rekstri og viðskiptum.
Námsmarkmið
Viðskiptareikningur
Við lok áfangans skulu nemendur
-           hafa gott vald á almennum prósentureikningi
-           geta reiknað vexti, vaxtavexti og virðisaukaskatt
-           þekkja aðferðir við að reikna út núvirði, verðbætur og vísitölu
-           hafa náð tökum á veldareglum og geta unnið með heila og brotna veldisvísa
-           hafa kynnst fallhugtakinu, veldisföllum og tengslum þeirra við vaxtareikning
-           geta reiknað markgildi kvóta með margliður í teljara og nefnara og sömu rætur í teljara og nefnara
-           skilja tengsl afleiðu og hallatölu snertils og geta diffrað einfaldar margliður
-           geta reiknað jaðarkostnað, jaðartekjur, lágmarks einingakostnað, hámarks hagnað og vaxtahraða kostnaðarfalla
-           geta leyst einfaldar lógaritmajöfnur og jöfnur með óþekktum veldisvísi
-           geta reiknað summu kvótaraðar
-           geta notað jafngreiðsluraðir til að reikna út afborganir lána
 
Tölfræði
Við lok áfangans skulu nemendur
-           hafa öðlast færni í framsetningu tölulegra upplýsinga og geta lesið úr þeim
-           geta unnið úr talnasöfnum, þ.e. reiknað raun- og hlutfallstíðni, meðaltal, miðgildi, meðal- og staðalfrávik, skipt í flokka og sett upp töflur svo og súlu-, stuðla-, línu- og skífurit