VGR 102 Verktækni

Verktækni grunnnáms                                                                VGR 102

Áfangalýsing
Í þessum áfanga er lögð áhersla á kennslu í undirstöðuþáttum í vinnu rafiðnaðar-manna. Nemendur kynnist reglum er lúta að öryggi og vinnuvernd og þeim reglugerðar ákvæðum sem tengjast verkefnum áfangans. Lögð er áhersla á kennslu í efnis-, áhalda- og tækjafræði, verktækni og umgengni um kennslubúnað og efnislager. Nemendur læra að lóða með lóðbolta og beita helstu hand- og rafmagnsverkfærum sem notuð eru í rafiðnaði.
Nemendur læra að nota rennimál, míkrómæli og að smíða einfaldan búnað úr málm- og plastefnum innan ákveðinna málvika. Einnig smíða nemendur einfaldar rafeindarásir og læra að beita mælitækjum svo sem hliðrænum og stafrænum mælum mælum eftir því sem tilefni gefst til. Lögð er áhersla á hvernig námsefni þessa áfanga tengist námsefni áfangans RAM 103. Þá fer fram kynning á starfsvettvangi rafiðnaðarmanna og félagasamtökum þeirra.
Áfangamarkmið:
Nemandi
 • þekki til öryggis- og reglugerðaákvæða sem notuð eru í rafiðnaði
 • þekki til félags- og starfsvettvangs hinna ýmsu rafiðngreina
 • þekki til umhverfis- og vinnuverndarákvæða
 • þekki til ákvæða í reglugerð er varða efnisatriði áfangans
 • þekki eiginleika og takmarkanir þeirra efna sem unnið er með í áfanganum
 • læri að vinna með algengustu handverkfæri sem notuð eru í rafiðnaði
 • geti smíðað einfalda hluti úr málmi og plasti, t.d. kassa utanum litla rafeindastýringu
 • kunni að lóða og geti gert greinamun á góðum og slæmum lóðningum
 • geti lóðað íhluti á prentrásaplötu
 • geti sett saman einfalt rafeindatæki t.d. rakaskynjara, eða annað sambærilegt tæki og full gengið frá því í kassa
 • kunni skil á grunnmælitækjum rafiðnaðarmanna
 • þekki aðferðir til að fanga efni(mynd,hljóð, lýsing, grafik)
Efnisatriði:
Umhverfis- og vinnuvernd, reglugerðir, efnisfræði. Vinna með plast og málma, handverkfæri, rafmagnsverkfæri, lóðbolti, lóðningar, smíði einfaldra rafeindatækja og tengisnúra.
Námsmat:
            Verkefnaskil og próf

            Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5,0