VGR 403 Verktækni

Verktækni grunnnáms                                                          VGR 403

Undanfari:    VGR 303.
Áfangalýsing
Fjallað er um undirstöðuþætti aflmagnara.
Nemendur leysa ýmis verkefni þar sem þeir fá frekari æfingu í að gera áætlanir, teikna og smíða rásir sem tengjast lokaverkefninu. Þeir smíða rásaeiningar, mæla og prófa virkni þeirra og notagildi.
Nemendur ljúka við smíði og frágang lokaverkefnis.
Farið er í bilanaleit í rafeindatækjum.
Áfangamarkmið:
Nemandi
  • þekki ýmsar gerðir aflmögnunar.
  • þekki mögnunarflokka A og B magnara .
  • geti hannað og tengt saman flóknar rafeindarásir.
  • geti gert verk- og kostnaðaráætlun fyrir hönnunarverkefni.
  • geti tengt rásaeiningar við stjórnbúnað.
  • kunni skil á bilanagreiningu í rafeindarásum.
  • skili skýrslu um lokaverkefnið.
 
Efnisatriði:
Aflmagnarar, formagnarar, PushPull rásir, aðgerðamagnarar. Lampamagnarar.
Ýmsar gerðir skynjara svo sem ljósastýringar, hreyfiskynjarar, rakaskynjarar, reykskynjarar, hitaskynjarar, þrýstiskynjarar, segulskynjara og ljósrofa(optokupler).
Námsmat:
            Verkefnaskil og próf
            Lágmarkseinkunn í áfanganum er 5,0