Persónuleg ráðgjöf

Námsráðgjafi veitir nemendum stuðning til að takast á við persónuleg og félagsleg mál sem geta hamlað þeim í námi. Þessi mál geta verið stór og smá og varað í skemmri eða lengri tíma. Hér má nefna þætti eins og þunglyndi, kvíða, samskipti, vímuefnanotkun, námsleiða og fleira og fleira.

Trúnaður
Lögð er áhersla á að námsráðgjafi er bundinn trúnaði við nemendur svo framarlega sem viðkomandi sé ekki líklegur til að valda sjálfum sér eða öðrum skaða eða málefnið varði við landslög. Vakin er þó athygli á rétti foreldra og forráðamanna á að fá upplýsar um mætingu og framvindu náms hjá nemendum yngri en 18 ára.

Stuðningur og úrræði
Nemendur eru hvattir til að leita sér stuðnings með mál af þessum toga svo hægt sé að styðja þá í að takast á við vandann og finna leið að bættri líðan.

Námsráðgjafi aðstoðar nemendur við að takast á við þau verkefni sem hamla nemandanum og finna þau stuðingsúrræði sem henta hverju sinni. Þessi stuðningsúrræði geta t.d. verið sálfræðiráðgjöf, læknis aðstoð, félagsþjónusta, viðeigandi meðferðarúrræði og fleira.