ENSK1GR05

ENSK1GR05     Grunnáfangi í ensku

Undanfari: Fyrir nemendur sem hafa fengið undir B í grunnskóla

Lestur hlustun og ritun: Lesnir eru og hlustað á stutta texta. Lögð er áhersla á samtímatexta og orðaforða daglegs lífs. Farið er í smásögur og stuttar skáldsögur og áhersla lögð á innihald textans. Farið er í grunnatriði þess að lesa milli lína og túlka texta. Notast er við hlustun í yfirferð hluta lestrarefnisins. Lögð eru fyrir stutt ritunarverkefni. Ritun er bæði tengd lesnum textum og reynslu úr daglegu lífi. Prófað er munnlega úr innihaldi skáldsagna og stuttra hagnýtra texta. Unnið er með málfræði. Farið er yfir alla grunnmálfræði með áherslu á sagnir, einfaldar tíðir, eintölu/fleirtölu, eignarfall, lýsingarorð/atviksorð og greini nafnorða. Málfræðin er tengd öðrum þáttum í kennslu eins og ritun og lestri texta.