FÉLV3KF05

FÉLV3KF05     Aðferðafræði

Undanfari: 10 einingar á 2. þrepi

Í áfanganum er lögð áhersla á að kynna helstu rannsóknaaðferðir félagsfræðinnar. Einnig er vakin athygli á þeim tengslum sem ríkja á milli kenninga greinarinnar og rannsóknaaðferða. Fjallað verður um kosti og galla rannsóknaaðferða og siðferðileg vandamál sem geta komið upp við félagsfræðilegar rannsóknir.