Félagslíf

Félagslíf nemenda

Félagslíf skólans byggir á fjórum megin stoðum sem eru:

 1. Nemendaráð (NIVA)
 2. Klúbbar
 3. Listaakademía (LIA)
 4. Íþróttaakademía (ÍÞA)

Nemendaráð (NIVA) er skipað fulltrúum úr klúbbunum og þremur almennt kosnum fulltrúum. Auk þess situr fulltrúi heimavistar í nemendaráði. Skólameistari hefur umsjón með félagslífinu og hittir nemendaráð a.m.k. tvisvar í mánuði á fundi.  NIVA hefur

 • yfirumsjón með félagslífinu,
 •  sér um að viðburðir rekist ekki á,
 • hvetur til starfsemi,
 • kemur fram gagnvart skólayfirvöldum fyrir hönd nemenda
 • sér um kosningu í þær nefndir og ráð sem nemendur VA eru kallaðir til s.s. skólaráð VA og ungmennaráð Fjarðabyggðar
 • Sér um að skipuleggja stóra viðburði s.s. menningarferð og árshátíð
 

Klúbbar. Allir nemendur skólans velja sér klúbb(a) í upphafi anna til að starfa í. Einn klukkutími á þriðjudagsmorgnum er ætlaður sérstaklega í töflu til klúbbastarfsins. Annað starf í klúbbnum fari fram utan stundaskrár. Einn kennari er tiltækur til aðstoðar hverjum klúbbi ef nemendur óska þess. Hver klúbbur hafi a.m.k. einn viðburð á önn, þar sem öðrum nemendum skólans er boðið að njóta afraksturs starfseminnar. Fyrir starf sitt í klúbbi geta nemendur fengið eina námseiningu á önn. Umsjónarkennarar hópsins meta hvort nemendur eiga eininguna skilda. Klúbbar sem starfa reglulega eru.

 • Íþróttaklúbbur
 • Ljósmynda- og stuttmyndaklúbbur
 • Gettu betur klúbbur
 • Tónlistarklúbbur
 • Skemmtiklúbbur
 • Leikfélagsklúbbur
 • Bílaklúbbur
 • Hár og förðun
 • Útivistarklúbbur

Listaakademía. Listaakademían (LIA), er skipulögð sem þriggja eininga áfangi og tekur mikinn þátt í félagslífinu. Nemendur í henni setja upp leikrit í febrúar - mars. Slíkum viðburði fylgir mikið félagsstarf sem margir sogast inn í. Allar verknámsdeildir taka t.d. meiri eða minni þátt í byggingu leiksviðs og skipulagi lýsingar.  LIA starfar náið með leikfélagsklúbbi og hefur það samstarf sett sitt mark á viðburði í skólanum s.s. VAmpírudaga, dag íslenskrar tungu, jólastund og þemadaga.

Íþróttaakademía. Íþróttaakademían (ÍÞA) er  þriggja eininga áfangi og virk í félagslífi skólans. Hún stendur fyrir viðburðum, oft í samstafi við aðra aðila í skólanum sbr. íþróttaklúbb, Listaakademíu, verkefnið „heilsueflandi framhaldsskóli“  eða sérhæfðar brautir og/eða áfanga. Viðburðirnir fara fram ýmist á skólatíma eða utan hans t.d sérstakir íþróttadagar þar sem allir nemendur skólans taka þátt annað hvort sem keppendur eða hvetjendur. Vettvangur  þessara daga eru íþróttamannvirki á svæðinu á s.s. íþróttahúsið, fótboltavöllur, sundlaug eða skólahúsnæðið sjáflt. Auk þess tekur ÍÞA þátt í föstum viðburðum s.s. haustgöngu.